This page has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

үгү

үдээр

listenloadingplaying

[üdeer] v. accompany, see off

үдээр

[üdeer] phr. v. see off

үе

[üje] n. moment, time, period

үе-дүпте

listenloadingplaying

[üje-düpte] adv. long ago

үер

[üjer] n. flood

үжээр

listenloadingplaying

[üžeer] v. search

үжүк

listenloadingplaying

[üžük] n. letter

үзе кирер

listenloadingplaying

[üze kirer] v. interfere (with)

үзүл-

[üzül-] v. (stem) tear up, tear apart

үзүт-ховаган

listenloadingplaying

[üzüt-khovagan] n. moth

үйе

[üje] n. period

үйе, түр үе

[üje, tür üje] n. moment

үйе, өй, сезон

[üje, öj, sezon] n. season

үлегер

[üleger] n. tale

үлегер домак

listenloadingplaying

[üleger domak] n. proverb

үлегер, хевир

[üleger, khevir] n. model

үлежиир

[üležiir] v. share

үлежир

[üležir] v. share

үлетпүр

[ületpür] n. industry

үлетпүр[нүң]

[ületpür[nüŋ]] adj. industrial

үлээр

listenloadingplaying

[üleer] v. divide

үлээр, чарар, хуваар

[üleer, čarar, khuvaar] v. divide

үлээри, хуваары, чарары

[üleeri, khuvaary, čarary] n. division

үн

listenloadingplaying

[ün] n. sound, tone

үн

[ün] n. voice

үндезин

listenloadingplaying

[ündezin] a. aboriginal

үндезин хоойлу, конституция (Р)

[ündezin khoojlu, konstitutsija (r)] n. constitution

үндезин, өзек

[ündezin, özek] n. base

үндезинниг

[ündezinnig] adj. fundamental

үндүр казар

[ündür kazar] phr. v. dig up

үндүрер

listenloadingplaying

[ündürer] v. calculate

үндүрер

[ündürer] v. except

үндүрер

[ündürer] v. withdraw

үндүрүг

listenloadingplaying

[ündürüg] n. tax

үндүрүг, налог (Р)

[ündürüg, nalog (r)] n. revenue

үне

listenloadingplaying

[üne] n. value

үнелиг

listenloadingplaying

[ünelig] a. valuable

үнелээн болур

[üneleen bolur] adj. estimated

үнелээр

listenloadingplaying

[üneleer] v. appreciate

үнелээр

[üneleer] v. assess

үнелээр, өртээн доктаадыр

[üneleer, örteen doktaadyr] v. appreciate

үнер

[üner] v. ascend

үнер

[üner] v. exit

үнер

[üner] v. go up (into)

үнер

[üner] v. leave

үнер, ажар

[üner, ažar] v. transcend

үнер, өзер

[üner, özer] v. rise

үнери

[üneri] n. ascent

үннешкек

[ünneškek] a. sounding simultaneously

үнү чок (кижи)

listenloadingplaying

[ünü čok (kiži)] n. mute

үнүш

listenloadingplaying

[ünüš] n. plant

үптекчи

listenloadingplaying

[üptekči] n. bandit

үптекчи, дээрбечи, тонакчы

[üptekči, deerbeči, tonakčy] n. bandit

үптелге

listenloadingplaying

[üptelge] n. robbery, banditry

үптээр

[üpteer] v. plunder

үптээр

listenloadingplaying

[üpteer] v. plunder, rob

үр эвес

listenloadingplaying

[ür eves] adv. not (for) long, soon

үргүлчү

listenloadingplaying

[ürgülčü] a. constant

үргүлчү (хөй, бо-ла) таваржыыр (частырыг)

[ürgülčü (khöj, bo-la) tavaržyyr (častyryg)] adj. typical

үргүлчү садып алыкчы

[ürgülčü sadyp alykčy] n. customer

үргүлчү эвес

listenloadingplaying

[ürgülčü eves] a. accidental

үргүлчү, доктаамал

[ürgülčü, doktaamal] a. constant

үргүлчү, доктаамал

[ürgülčü, doktaamal] adj. permanent

үргүлчүлээр

listenloadingplaying

[ürgülčüleer] v. continue

үре, эр үре

listenloadingplaying

[üre, er üre] n. semen, sperm

үре-түңнелдиг

[üre-tüŋneldig] adj. effective

үре-түңнелдиг

[üre-tüŋneldig] adj. productive

үрегдээр, үрээр

[üregdeer, üreer] v. violate (e.g. law)

үрезин

[ürezin] n. grain

үрезин

listenloadingplaying

[ürezin] n. seed, grain, kernel

үрелиишкин

listenloadingplaying

[üreliiškin] n. accident

үрелиишкин, авария

[üreliiškin, avarija] n. accident

үрелири, үрелири

[üreliri, üreliri] n. itr. destruction

үрер

[ürer] v. blow (as on soup, tea)

үрээр

[üreer] v. disturb

үрээр, үрегдээр

[üreer, üregdeer] v. disturb

үрээри

listenloadingplaying

[üreeri] n. tr destruction

үс

[üs] n. fat

үс

listenloadingplaying

[üs] n. fat, butter, oil (cooking, edible)

үс

[üs] n. oil (edible)

үскүлежир

listenloadingplaying

[üsküležir] v. collide

үскүлежир, каккылажыр

[üsküležir, kakkylažyr] v. collide

үстүг

listenloadingplaying

[üstüg] a. oily, fatty

үстүкү

listenloadingplaying

[üstükü] a. upper

үстүнде

listenloadingplaying

[üstünde] p. over

үстүнде, үстүнге

[üstünde, üstünge] p. over

үстүң

[üstüŋ] a. oily

үт

үттээр

[ütteer] v. bore

үттээр

listenloadingplaying

[ütteer] v. impale, bore (through)

үш

listenloadingplaying

[üš] num. three

үш ай

listenloadingplaying

[üš aj] n. March

үш дугаар

[üš dugaar] n. third

үш-бүлүңчүк

listenloadingplaying

[üš-bülüŋčük] n. triangle

үңгүр

[üŋgür] n. cave

үүлгедир (кылыр)

listenloadingplaying

[üülgedir (kylyr)] v. accomplish

үүлгедир, кылыр

[üülgedir, kylyr] v. accomplish

үүргене

listenloadingplaying

[üürgene] n. roe

үүрмек кезек, деталь (Р)

[üürmek kezek, detal’ (r)] n. detail