Entry # 6330 has returned 1 entry

чаа чүвеге удур, хожудаңгай, консервативтиг (Р)

[čaa čüvege udur, khožudaŋgaj, konservativtig (r)] n. conservative