Entry # 7245 has returned 1 entry

халажыр, ажылын кааптар, ажылындан чоруптар

[khalažyr, ažylyn kaaptar, ažylyndan čoruptar] v. resign