Entry # 7258 has returned 1 entry

айыылдыг (ондактыг, озалдыг, баш мунгаш) чүве кылыр

[ajyyldyg (ondaktyg, ozaldyg, baš mungaš) čüve kylyr] v. risk