This page has returned 100 entries

чоорту

listenloadingplaying

[čoortu] a. gradually

чоп

[čop] disc. discourse marker

чоп

listenloadingplaying

[čop] a. why (not)

чоп

[čop] disc. discourse marker, asks hearer to agree with speaker’s last statement

чоргаар

[čorgaar] adj. proud

чоргаарал

listenloadingplaying

[čorgaaral] n. pride

чоргаарал

[čorgaaral] n. novel

чоргаарал, роман

[čorgaaral, roman] n. novel

чоргузар, чорудар

[čorguzar, čorudar] v. refer

чорудар

listenloadingplaying

[čorudar] v. send

чорудары

listenloadingplaying

[čorudary] n. parcel

чорудары

[čorudary] n. direction

чорудары, посылка

[čorudary, posylka] n. parcel

чоруй баар

[čoruj baar] phr. v. get away

чорук

listenloadingplaying

[čoruk] n. journey

чорук кижизи

listenloadingplaying

[čoruk kižizi] n. passenger

чорук, аян чорук

[čoruk, ajan čoruk] n. journey

чорулга, процесс (Р)

[čorulga, protsess (r)] n. process

чоруптары

listenloadingplaying

[čoruptary] n. departure

чоруур

[čoruur] v. depart

чоруур

[čoruur] v. go

чоруур

[čoruur] v. leave

чоруур

[čoruur] v. ride

чоруур

listenloadingplaying

[čoruur] v. leave, go, walk, ride, set off, depart

чоруур

[čoruur] phr. v. set off

чоруур, баар

[čoruur, baar] v. drive

чочагай

[čočagaj] n. cone (pine cone)

чочагай

listenloadingplaying

[čočagaj] n. cone

чочак-тараа

listenloadingplaying

[čočak-taraa] n. pea

чөвүлел

[čövülel] n. council

чөвүрээ

чөвүрээ
listenloadingplaying

[čövüree] n. bark

чөгели төнген

listenloadingplaying

[čögeli töngen] v. disappointed

чөгели төнген, чөгенген

[čögeli töngen, čögengen] a. disappointed

чөгели төнер

listenloadingplaying

[čögeli töner] v. disappointed, be

чөгели төнер, чөгенир, хөңнү калыр

[čögeli töner, čögenir, khöŋnü kalyr] v. disappointed, be

чөгелин төндүрер

listenloadingplaying

[čögelin töndürer] v. disappoint

чөгелин төндүрер, чөгендирер, хөңнүн каар

[čögelin töndürer, čögendirer, khöŋnün kaar] v. disappoint

чөгенген

listenloadingplaying

[čögengen] v. disappointed

чөгенген, чөгели төнген

[čögengen, čögeli töngen] v. disappointed

чөгендирер

listenloadingplaying

[čögendirer] v. disappoint

чөгенир

listenloadingplaying

[čögenir] v. disappointed, be

чөгенчиг

[čögenčig] adj. miserable

чөдүл

listenloadingplaying

[čödül] n. cough

чөдүрер

listenloadingplaying

[čödürer] v. cough

чөдүрер, чөдүртүр

[čödürer, čödürtür] v. cough

чөдүртүр

listenloadingplaying

[čödürtür] v. cough

чөкпек

[čökpek] n. dairy product

чөкпек

listenloadingplaying

[čökpek] n. dairy product (an edible brown residue of boiled milk that accumulates on the inside of the distilli

чөнүк

listenloadingplaying

[čönük] a. antique, ancient (person)

чөңгелээр

[čöŋgeleer] v. challenge

чөңгээ

[čöŋgee] n. challenge

чөңгээлээр, ыдалаар, күткүүр

[čöŋgeeleer, ydalaar, kütküür] v. provoke

чөөн (чүк[түң])

listenloadingplaying

[čöön (čük[tüŋ])] a. eastern

чөөн чүк

listenloadingplaying

[čöön čük] n. east

чөөпшээрээр, киирер

[čööpšeereer, kiirer] v. admit

чөп

listenloadingplaying

[čöp] disc. right (expresses agreement)

чөптүг

listenloadingplaying

[čöptüg] a. true, correct, just

чөптүг

[čöptüg] n. soup with noodles

чөптүг чорук

listenloadingplaying

[čöptüg čoruk] n. justice

чөптүг эвес, шын эвес

[čöptüg eves, šyn eves] adj. unfair

чөптүг, медерелдиг

[čöptüg, medereldig] adj. reasonable

чөптүү

listenloadingplaying

[čöptüü] n. justice

чөптүү, чөптүг (чорук)

[čöptüü, čöptüg (čoruk)] n. justice

чөпшээрежилге

listenloadingplaying

[čöpšeerežilge] n. agreement

чөпшээреп болур

listenloadingplaying

[čöpšeerep bolur] a. allowable

чөпшээреп болур, туруп, бооп болур

[čöpšeerep bolur, turup, boop bolur] a. allowable

чөпшээрешпес

listenloadingplaying

[čöpšeerešpes] v. deny

чөпшээрешпээн

listenloadingplaying

[čöpšeerešpeen] v. disagreed

чөпшээрешпээн, чок дээн, болбас дээн, хүлээвээн, ойталаан, таарымча чок, таарышпас

[čöpšeerešpeen, čok deen, bolbas deen, khüleeveen, ojtalaan, taarymča čok, taaryšpas] a. negative

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. permit

чөпшээрээр

listenloadingplaying

[čöpšeereer] v. permit, agree (to)

чөрүлдежир

[čörüldežir] v. disagree

чөрүшкек аргаларниң бирээзи шилип алыры, альтернатива (Р)

[čörüškek argalarniŋ bireezi šilip alyry, al’ternativa (r)] n. alternative

чуга

listenloadingplaying

[čuga] a. fine

чугаа

listenloadingplaying

[čugaa] n. speech

чугаа

[čugaa] n. conversation, speech, talk(ing)

чугаа, беседа

[čugaa, beseda] n. conversation, speech, talk(ing)

чугаажок

listenloadingplaying

[čugaažok] a. absolute

чугаажок чигзиниг чок

[čugaažok čigzinig čok] a. absolute

чугаалаан болур

[čugaalaan bolur] adj. verbal

чугаалаар

[čugaalaar] v. speak

чугаалаар

listenloadingplaying

[čugaalaar] v. tell, say

чугаалаар, чугааланып эгелээр

[čugaalaar, čugaalanyp egeleer] phr. v. speak out

чугаалаар, ыдар

[čugaalaar, ydar] v. tell

чугаалажып алыр

listenloadingplaying

[čugaalažyp alyr] v. coax

чугаалажып алыр, көгүдер

[čugaalažyp alyr, kögüder] v. coax

чугаалажыр

[čugaalažyr] v. speak with

чугаалажыр

listenloadingplaying

[čugaalažyr] v. talk

чугаалажыр, сүмележир

[čugaalažyr, sümeležir] v. discuss

чугаалажыры

listenloadingplaying

[čugaalažyry] n. discussion

чугаалажыышкын кылыр

[čugaalažyyškyn kylyr] v. negotiate

чугаалажыышкын, санал-онал солчуру

[čugaalažyyškyn, sanal-onal solčuru] n. debate

чугаалар, сөглээр

[čugaalar, sögleer] v. say

чугдунар

listenloadingplaying

[čugdunar] v. wash

чугула

[čugula] adj. significant

чугула

[čugula] adj. substantial

чугула

[čugula] adj. vital

чугула

listenloadingplaying

[čugula] a. important

чудай берген

listenloadingplaying

[čudaj bergen] v. be dirty