Your random search has returned 1 entry

төлээлээр, төлээ болур

[töleeleer, tölee bolur] v. represent