This page has returned 100 entries

чөгенген

listenloadingplaying

[čögengen] v. disappointed

чөгенген, чөгели төнген

[čögengen, čögeli töngen] v. disappointed

чөгендирер

listenloadingplaying

[čögendirer] v. disappoint

чөгенир

listenloadingplaying

[čögenir] v. disappointed, be

чөгенчиг

[čögenčig] adj. miserable

чөдүл

listenloadingplaying

[čödül] n. cough

чөдүрер

listenloadingplaying

[čödürer] v. cough

чөдүрер, чөдүртүр

[čödürer, čödürtür] v. cough

чөдүртүр

listenloadingplaying

[čödürtür] v. cough

чөкпек

[čökpek] n. dairy product

чөкпек

listenloadingplaying

[čökpek] n. dairy product (an edible brown residue of boiled milk that accumulates on the inside of the distilli

чөнүк

listenloadingplaying

[čönük] a. antique, ancient (person)

чөңгелээр

[čöŋgeleer] v. challenge

чөңгээ

[čöŋgee] n. challenge

чөңгээлээр, ыдалаар, күткүүр

[čöŋgeeleer, ydalaar, kütküür] v. provoke

чөөн (чүк[түң])

listenloadingplaying

[čöön (čük[tüŋ])] a. eastern

чөөн чүк

listenloadingplaying

[čöön čük] n. east

чөөпшээрээр, киирер

[čööpšeereer, kiirer] v. admit

чөп

listenloadingplaying

[čöp] disc. right (expresses agreement)

чөптүг

listenloadingplaying

[čöptüg] a. true, correct, just

чөптүг

[čöptüg] n. soup with noodles

чөптүг чорук

listenloadingplaying

[čöptüg čoruk] n. justice

чөптүг эвес, шын эвес

[čöptüg eves, šyn eves] adj. unfair

чөптүг, медерелдиг

[čöptüg, medereldig] adj. reasonable

чөптүү

listenloadingplaying

[čöptüü] n. justice

чөптүү, чөптүг (чорук)

[čöptüü, čöptüg (čoruk)] n. justice

чөпшээрежилге

listenloadingplaying

[čöpšeerežilge] n. agreement

чөпшээреп болур

listenloadingplaying

[čöpšeerep bolur] a. allowable

чөпшээреп болур, туруп, бооп болур

[čöpšeerep bolur, turup, boop bolur] a. allowable

чөпшээрешпес

listenloadingplaying

[čöpšeerešpes] v. deny

чөпшээрешпээн

listenloadingplaying

[čöpšeerešpeen] v. disagreed

чөпшээрешпээн, чок дээн, болбас дээн, хүлээвээн, ойталаан, таарымча чок, таарышпас

[čöpšeerešpeen, čok deen, bolbas deen, khüleeveen, ojtalaan, taarymča čok, taaryšpas] a. negative

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. permit

чөпшээрээр

listenloadingplaying

[čöpšeereer] v. permit, agree (to)

чөрүлдежир

[čörüldežir] v. disagree

чөрүшкек аргаларниң бирээзи шилип алыры, альтернатива (Р)

[čörüškek argalarniŋ bireezi šilip alyry, al’ternativa (r)] n. alternative

чуга

listenloadingplaying

[čuga] a. fine

чугаа

listenloadingplaying

[čugaa] n. speech

чугаа

[čugaa] n. conversation, speech, talk(ing)

чугаа, беседа

[čugaa, beseda] n. conversation, speech, talk(ing)

чугаажок

listenloadingplaying

[čugaažok] a. absolute

чугаажок чигзиниг чок

[čugaažok čigzinig čok] a. absolute

чугаалаан болур

[čugaalaan bolur] adj. verbal

чугаалаар

[čugaalaar] v. speak

чугаалаар

listenloadingplaying

[čugaalaar] v. tell, say

чугаалаар, чугааланып эгелээр

[čugaalaar, čugaalanyp egeleer] phr. v. speak out

чугаалаар, ыдар

[čugaalaar, ydar] v. tell

чугаалажып алыр

listenloadingplaying

[čugaalažyp alyr] v. coax

чугаалажып алыр, көгүдер

[čugaalažyp alyr, kögüder] v. coax

чугаалажыр

[čugaalažyr] v. speak with

чугаалажыр

listenloadingplaying

[čugaalažyr] v. talk

чугаалажыр, сүмележир

[čugaalažyr, sümeležir] v. discuss

чугаалажыры

listenloadingplaying

[čugaalažyry] n. discussion

чугаалажыышкын кылыр

[čugaalažyyškyn kylyr] v. negotiate

чугаалажыышкын, санал-онал солчуру

[čugaalažyyškyn, sanal-onal solčuru] n. debate

чугаалар, сөглээр

[čugaalar, sögleer] v. say

чугдунар

listenloadingplaying

[čugdunar] v. wash

чугула

[čugula] adj. significant

чугула

[čugula] adj. substantial

чугула

[čugula] adj. vital

чугула

listenloadingplaying

[čugula] a. important

чудай берген

listenloadingplaying

[čudaj bergen] v. be dirty

чудексинери

[čudeksineri] n. disgust

чудексинери, ческинери

[čudeksineri, českineri] n. disgust

чудук

listenloadingplaying

[čuduk] n. log

чудурук

listenloadingplaying

[čuduruk] n. fist

чула

noun buddhist lamp (icon lamp)

чулук

listenloadingplaying

[čuluk] n. sap, juice

чунар

listenloadingplaying

[čunar] v. wash

чунар-бажың

listenloadingplaying

[čunar-bažyŋ] n. bathhouse

чунар, чугдунар

[čunar, čugdunar] v. wash (self)

чурагай

noun basics of buddhist astrology

чуржу

listenloadingplaying

[čuržu] n. wife’s younger siblings (male or female)

чурт

[čurt] n. country

чурт

[čurt] n. earth (land)

чурт

listenloadingplaying

[čurt] n. earth, country

чурт ээзи

noun phrase spirits of the camp

чуртаар

[čurtaar] adj. residential

чуртаар, амыдыраар, болур

[čurtaar, amydyraar, bolur] phr. v. get on

чурттаар

[čurttaar] v. live

чурттаар

[čurttaar] v. reside

чурттаар

listenloadingplaying

[čurttaar] v. live

чурттаар-

[churttaar] v. (stem) live

чурттаар, чурттап эртирер

[čurttaar, čurttap ertirer] v. dwell

чурттакчы

listenloadingplaying

[čurttakčy] n. resident

чурттакчылар

[čurttakčylar] n. residents, population

чурттакчылар

listenloadingplaying

[čurttakčylar] n. residents, pop-ulation

чурттакчылар

[čurttakčylar] n. population

чуртталга

listenloadingplaying

[čurttalga] n. life

чурттар чуруу

listenloadingplaying

[čurttar čuruu] n. map (Archaic)

чурттар чуруу, карта

[čurttar čuruu, karta] n. map

чурук

listenloadingplaying

[čuruk] n. picture

чурук

[čuruk] n. drawing, picture, painting

чурук

[čuruk] n. image

чурук

[čuruk] n. scene

чурук, картина, уран чурук

[čuruk, kartina, uran čuruk] n. picture

чурук, чурууру, чурумал;

[čuruk, čuruuru, čurumal;] n. image

чурукка тырттырары

listenloadingplaying

[čurukka tyrttyrary] n. photo

чурукка тырттырары

[čurukka tyrttyrary] n. photography