Your search for * in bird has returned 60 entries

cарыг баштыг сайлык

cарыг баштыг сайлык

noun phrase citrine wagtail

cаттың сулажызы

cаттың сулажызы

noun phrase ortolan

агаар-медээчизи (мэдээчи)

агаар-медээчизи (мэдээчи)

noun phrase common chaffinch

аганак

аганак

noun willow ptarmigan

айлаң кушкаш

айлаң кушкаш

noun phrase thrush nightingale

айлаң кушкаш

айлаң кушкаш

noun phrase bluethroat

айлаң сааскан

айлаң сааскан

noun phrase eurasian jay

ак хавактыг кызыл кудурук

ак хавактыг кызыл кудурук

noun phrase common redstart

ак-сайлык (сайдаяк)

noun phrase white wagtail

бичии эзир

бичии эзир

noun phrase booted eagle

богаалыг сулажы

богаалыг сулажы

noun phrase yellow-breasted bunting

бора дуруяа

бора дуруяа

noun phrase common crane

бора торлаа (бора хову аганагы)

noun phrase grey partridge

бора хөкпеш

бора хөкпеш

noun house sparrow

борбак думчуктуг ээргииш

борбак думчуктуг ээргииш

noun phrase red-necked phalarope

даглыг черниң сайлыы

даглыг черниң сайлыы

noun phrase grey wagtail

дүлей көк

дүлей көк

noun phrase Eurasian nuthatch

дылбый (дылбыш)

дылбый (дылбыш)

noun common snipe

дээлдиген

дээлдиген

noun black kite

итпик

итпик

noun eurasian hoopoe

кара баарзык

кара баарзык

noun phrase common starling

кара бөрзектиг бааржык

кара бөрзектиг бааржык

noun phrase black-throated thrush

кара каарган

кара каарган

noun phrase carrion crow

кара-баарзык

noun common starling

кара-кызыл кудурук

кара-кызыл кудурук

noun phrase black redstart

көгулдүр көге-буга

көгулдүр көге-буга

noun phrase rock dove

көк айлаң-кушкаш

көк айлаң-кушкаш

noun phrase siberian blue robin

көк кудурук

көк кудурук

noun phrase red-flanked bluetail

куу шилен

куу шилен

noun phrase grey heron

кызыл мойуннуг айлаң-кушкаш

кызыл мойуннуг айлаң-кушкаш

noun phrase siberian rubythroat

кызыл өйектиг кызыл-кудурук

кызыл өйектиг кызыл-кудурук

noun phrase white-winged redstart

кызыл-думчук

кызыл-думчук

noun phrase red-billed chough

кызыл-думчук

кызыл-думчук

noun phrase lesser black-backed gull

кызыл-хөрек (кызыл-өек)

кызыл-хөрек (кызыл-өек)

noun phrase eurasian bullfinch

матпадак

матпадак

noun common quail

моол хамнаарак

моол хамнаарак

noun phrase mongolian lark

мөнгуннелчек ак-кускун

мөнгуннелчек ак-кускун

noun phrase european herring gull

мыйыстыг хамнаарак

мыйыстыг хамнаарак

noun phrase horned lark

сааскан

сааскан

noun eurasian magpie

сайдаяк

сайдаяк

noun white wagtail

соңгу чүктүң сулажызы

соңгу чүктүң сулажызы

noun phrase pallas’s reed bunting

сулажы

сулажы

noun yellowhammer

сыгырга (баар сарыг)

сыгырга (баар сарыг)

noun eurasian golden oriole

улуг балыкчы куш

улуг балыкчы куш

noun phrase great cormorant

улуг ззир, бүргүт

улуг ззир, бүргүт

noun phrase golden eagle

улуг кызыл-хөрек

улуг кызыл-хөрек

noun phrase pine grosbeak

чашкаадай

чашкаадай

noun Isabelline wheatear

чем кадаар

чем кадаар

noun phrase red-backed shrike

чоон-хаай, мочак-хаай

чоон-хаай, мочак-хаай

noun phrase hawfinch

чыккылаа

чыккылаа

noun Northern wheatear

чылындык

чылындык

noun Eurasian wryneck

чыргырааш өдүрек

чыргырааш өдүрек

noun phrase mallard

шаңгыр

шаңгыр

noun peregrine falcon

шиижекчигеш

шиижекчигеш

noun goldcrest

шоваажык

шоваажык

noun Asian rosy finch

шөл кускежизи

шөл кускежизи

noun phrase hen harrier

ыраажы бааржык

ыраажы бааржык

noun phrase song thrush

эдиске, сывыткы

эдиске, сывыткы

noun bohemian waxwing

эзир

эзир

noun eagle

ягаан кара-баарзык

ягаан кара-баарзык

noun phrase rosy starling