Entry # 134 has returned 1 entry

онзагай чүүлдерлиг, кайгамчыктыг, элдепейлиг, экзотиктиг

[onzagaj čüülderlig, kajgamčyktyg, eldepejlig, ekzotiktig] adj. exotic