Entry # 2249 has returned 1 entry

аралчала-

[aralchala-] v. (stem) change gait