Entry # 6768 has returned 1 entry

бурунгаар чоруур

[burungaar čoruur] phr. v. move forward