Entry # 7108 has returned 1 entry

1. кылыр, (ток) бүдүрер, 2. сонуургадыр, 3. (ажыл черлерин) тургузар

[1. kylyr, (tok) büdürer, 2. sonuurgadyr, 3. (ažyl čerlerin) turguzar] v. generate