Entry # 7259 has returned 1 entry

1. бузар, үрээр, үрегдээр, 2. буурадыр, сандараар

[1. buzar, üreer, üregdeer, 2. buuradyr, sandaraar] v. ruin