Entry # 87 has returned 1 entry

ужур-чурумга тааржыр, кижизиг, чурумнуг, топтуг

[užur-čurumga taaržyr, kižizig, čurumnug, toptug] adj. decent