Entry # 9 has returned 1 entry

1. халдакчы, эжелекчи (политика), 2. калчаараан (кижи)

[1. khaldakčy, eželekči (politika), 2. kalčaaraan (kiži)] adj. aggressive