Entry # 132 has returned 1 entry

күүседикчи, күүсекчи

[küüsedikči, küüsekči] adj. executive