Entry # 384 has returned 1 entry

канчаар-даа аажок улуг, тергиин, кончуг эки

[kančaar-daa aažok ulug, tergiin, končug eki] adj. tremendous