Entry # 432 has returned 1 entry

кырында, үстүнде

[kyrynda, üstünde] p. above