Entry # 493 has returned 1 entry

кырыксай берген, улгады берген, хары дөгүй берген

[kyryksaj bergen, ulgady bergen, khary dögüj bergen] a. aged